Năm 2019 báo cáo thông qua chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435 mm trên trục Bắc - Nam; sau năm 2050 triển khai tổ chức khai thác tốc độ cao tốc 350 km/h.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP