Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Quan trọng là nhu cầu tự thân

Điểm hạn chế ở địa phương là đại đa số sinh viên, thanh niên nói riêng, người dân Huế nói chung còn ngại tự bước ra khỏi “vùng an toàn” để khởi nghiệp...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP