Tìm hướng gia tăng giá trị sản phẩm

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến nhằm làm rõ hơn những lợi thế so sánh của từng loại sản phẩm, xây dựng thương hiệu...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP