Trồng rừng & trồng cây

Ý nghĩa đầu tiên đó là giảm áp lực cho rừng trồng tự nhiên mà chúng ta đang ra sức bảo vệ. Rừng tự nhiên chưa bao giờ ngừng bị xâm hại.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP