Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

03/01/2018 - 19:41

Tập trung tuyên truyền, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng

TTH - Kịp thời tham mưu triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đổi mới công tác tuyên truyền; phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm… là những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các huyện, thị, TP. Huế được ghi nhận tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 tổ chức sáng 3/1.

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng giải quyết những vấn đề từ thực tiễn; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là ở cấp cơ sở. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của những người làm công tác tuyên giáo thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, đội ngũ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Bên cạnh đó, phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên giáo; nâng cao chất lượng tham mưu; thực hiện có hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng, nắm bắt và định hướng dư luận; hướng về cơ sở...

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP