“Quả ngọt” mùa giải văn học nghệ thuật cố đô

Ở lĩnh vực sân khấu, giải A được trao cho vở diễn “Dòng sông đỏ” của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP