Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

03/03/2018 - 08:05

Chi bộ Đảng doanh nghiệp đầu tiên ở Vĩnh Ninh

TTH - Lần đầu tiên, Đảng ủy phường Vĩnh Ninh (Huế) thành lập được chi bộ Đảng trong doanh nghiệp tư nhân (DNTN) trực thuộc Đảng ủy. Đây là nhân tố mới góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân đang trong giai đoạn phát triển mạnh hiện nay.

Đảng ủy phường Vĩnh Ninh họp bàn giải pháp phát triển Đảng trong các DNTN trên địa bàn

Mô hình mới

Tháng 9/2017, Đảng ủy phường Vĩnh Ninh phân công đảng ủy viên tiến hành khảo sát số lượng đảng viên trong các DNTN trên địa bàn chưa có tổ chức Đảng. Sau khi làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Khách sạn Thanh Lịch, Đảng ủy nắm bắt được đơn vị có 10 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố thuộc các Đảng bộ phường Phú Nhuận, Trường An, Phước Vĩnh, Phường Đúc…; trong đó có 3 đảng viên sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố 11, thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Ninh. Ông Nguyễn Tuyết Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Ninh cho biết: “Qua nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, đảng viên Lê Quang Bình, Tổng Giám đốc công ty đã đề đạt với Đảng ủy phường việc thành lập chi bộ Đảng doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Ngay sau đó, Đảng ủy phường báo cáo lên Thành ủy xin chủ trương, bởi đây là một DNTN lớn trên địa bàn, có trên 100 nhân viên, người lao động, đảng viên lại ở các địa phương khác nhau...”.

Được sự nhất trí từ Thành ủy, Đảng ủy phường cùng với doanh nghiệp thống nhất phương án và thời gian thành lập chi bộ Đảng Công ty TNHH MTV Khách sạn Thanh Lịch. Sau khi các đảng viên trong công ty tiến hành chuyển sinh hoạt Đảng về tại chi bộ tổ dân phố 11 thuộc Đảng bộ phường Vĩnh Ninh, tháng 11/2017, Đảng ủy phường ra quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH MTV Khách sạn Thanh Lịch gồm 10 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy phường Vĩnh Ninh, đồng thời chỉ định cấp ủy gồm 3 người, do ông Lê Quang Bình, Tổng Giám đốc Công ty làm Bí thư Chi bộ.

Theo đại diện cấp ủy Chi bộ Công ty TNHH MTV Khách sạn Thanh Lịch, trước đây, khi chưa thành lập được chi bộ Đảng trong doanh nghiệp, các đảng viên đơn vị sinh hoạt ghép tại các chi bộ tổ dân phố, nên không phát huy được vai trò, hiệu quả, bởi nội dung sinh hoạt thiếu phù hợp. Được sự quan tâm của Đảng ủy phường Vĩnh Ninh, khi tổ chức Đảng công ty đi vào hoạt động các đảng viên trong đơn vị gương mẫu, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy chi bộ công ty phối hợp chặt chẽ cùng lãnh đạo địa phương, các ban ngành, đoàn thể phát động công nhân lao động phát huy tính năng động, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm lợi cho đơn vị, ổn định và tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng trong DNTN

Vĩnh Ninh là địa bàn có số lượng DNTN vừa và nhỏ tương đối lớn. Do tập trung vào nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức Đảng ở DNTN bị hạn chế. Với nỗ lực của cấp ủy các cấp, công tác phát triển đảng trong DNTN trên địa bàn bắt đầu có những chuyển biến. Đáng ghi nhận, nhiều DNTN đã có sự quan tâm đến công tác thành lập tổ chức Đảng và phát triển đảng viên. Anh Nguyễn Lâm Viễn, chủ DNTN Thương mại và dịch vụ Thư Viên ở phường Vĩnh Ninh, là đảng viên, cho biết: “Doanh nghiệp hiện có trên 70 lao động, trong đó có một số trường hợp là bộ đội xuất ngũ đã gắn bó với doanh nghiệp hơn 10 năm nay. Đây là nguồn phát triển Đảng rất tốt, nếu được quan tâm, doanh nghiệp hoàn toàn hội đủ điều kiện để thành lập chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy phường”.

Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Ninh Nguyễn Tuyết Tùng cho hay: Trên cơ sở thành công của Chi bộ Công ty TNHH MTV Khách sạn Thanh Lịch, Đảng ủy chủ trương tiếp tục khảo sát, nắm bắt về số lượng đảng viên ở các DNTN chưa có tổ chức Đảng; đồng thời nghiên cứu mô hình một chi bộ sản xuất kinh doanh quy tụ đảng viên trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng cùng sinh hoạt. Qua đó, thúc đẩy công tác phát triển đảng viên mới và tổ chức Đảng trong DNTN trên địa bàn; phát huy vai trò của đảng viên nhằm xây dựng DNTN ngày càng hoạt động hiệu quả.

Mô hình ở Vĩnh Ninh là nhân tố mới trong công tác phát triển đảng trong các DNTN vừa và nhỏ, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân đang trên đà phát triển mạnh.

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP