Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

Trả lương cho nhân viên cấp dưỡng: Khó nhưng không phải hết cách

Không chỉ ở Trường mầm non Phú Diên, mà 130 nhân viên cấp dưỡng tại 25 trường mầm non trên địa bàn huyện Phú Vang cũng nằm trong tình cảnh đó.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP