Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

09/01/2019 - 16:15

Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp

TTH.VN - Đó là ý kiến của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sáng 9/1.

Cùng tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Trưởng Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong cả nước.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cùng đại diện các sở, ban, ngành cùng tham dự.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Chinhphu.vn

Tăng tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp

Theo báo cáo, năm 2018, công tác TĐKT có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc được triển khai hiệu quả. Thể chế về TĐKT được tập trung xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác này.

Các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hội đồng TĐKT các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trên các ngành, lĩnh vực, bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của đất nước.

Công tác khen thưởng được quan tâm chỉ đạo, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các cấp, các ngành đã chú trọng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền và tăng tỷ lệ khen thưởng cho lao động trực tiếp. Khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung giải quyết. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ rệt.

Tuy nhiên, báo cáo của Hội đồng TĐKT Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém. Đó là, một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao, có nơi còn hình thức, chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát phong trào thi đua chưa được coi trọng, việc sơ kết và tổng kết chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra…

Cần phát động phong trào thi đua đặc biệt

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh trong năm 2018, với quan điểm xuyên suốt, nhất quán trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ là tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng hệ thống hành chính liêm chính, hành động, phục vụ; sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình KT-XH năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Những thành quả trên có sự đóng góp quan trọng, tích cực của công tác TĐKT.

Về nhiệm vụ năm 2019, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, khả thi theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách tạo đột phá, đẩy mạnh cải cách hành chính. Duy trì đà và nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tinh thần chung là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn năm 2018.

“Tôi đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần phát động phong trào thi đua đặc biệt, nước rút, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng chương trình hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu.

Ngoài ra, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tiêu chí, tiêu chuẩn khen thưởng cho các đối tượng, nhất là công nhân, nông dân, người lao động. Cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch. Tập trung xây dựng Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để trình Chính phủ ban hành.

“Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, nhất là các nhân tố mới, các mô hình mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng, tạo động lực phát triển và lan toả sâu rộng”, Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ. 

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP