Hướng đến ĐHTTTQ 2018:Taekwondo & niềm tin ở tương lai gần

ĐHTTTQ là nơi kiểm tra chính xác nhất công tác đào tạo, chất lượng VĐV cũng như thực lực thể thao của mỗi tỉnh, thành, đơn vị trên cả nước.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP