Asian Games 2018: 95% các điểm tổ chức đã sẵn sàng

Theo AFP, ngoài một khu phức hợp bóng quần còn dang dở, hầu hết các địa điểm khác đều gần như đã hoàn thành.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP