Lần đầu tiên diễn ra giải cờ vua cúp Kim Đồng tại Huế

Giải đấu diễn ra ở Huế sau 2 lần tổ chức thành công tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP