Triển lãm di sản tượng thờ Phật giáo

Với 54 hình ảnh, hiện vật được trưng bày, triển lãm mang đến cái nhìn cụ thể và sinh động về quá trình tiếp biến văn hóa, vốn diễn ra phong phú, đa dạng và phức tạp

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP