Huế trong mắt một nữ học sinh lớp 7 Hà Nội

Huế khác hẳn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Khác nhau từ lời ăn tiếng nói cho đến nhịp sống. Huế yên tĩnh và thơ mộng đến lạ kỳ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP