Khai mạc Festival Nghề truyền thống Huế dưới mưa

Với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, đêm khai mạc diễn ra dưới cơn mưa phùn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP