Kiến nghị chấm dứt thí điểm đề án không gian đường sách Hai Bà Trưng

Đường sách Hai Bà Trưng dài khoảng 100m do Công ty CP Sách Huế C&C triển khai nằm trong đề án thí điểm “Không gian sách đường Hai Bà Trưng, TP. Huế”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP