Biểu tượng đẹp & đậm chất văn hóa

Lễ hội Áo dài lâu nay luôn được xem là một trong những lễ hội “đinh” của Festival Huế, tuy nhiên, dường như chưa mấy người được nghe, được biết về Chúa Võ, về lăng Trường Thái…

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP