Khi cán bộ ngành y tế bỏ thuốc lá

Gần đây, hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá ở Thừa Thiên Huế được triển khai hiệu quả. Điều đó có được một phần nhờ cán bộ ngành gương mẫu trong việc bỏ thói quen hút thuốc lá.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP