Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

Bộ trưởng Tô Lâm: Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp

Theo đó, đấu tranh làm giảm 2,72% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 81,33% (vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 88,53%...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP