Kinh tế Khoa học - công nghệ

Góp sắc xanh cho môi trường

Trồng cây, trồng rừng không chỉ tạo cảnh quan xanh, sạch, bảo vệ môi trường mà còn góp phần chủ động phòng chống thiên tai, giảm thiểu biến đổi khí hậu (BĐKH) và đem lại sinh kế cho người dân.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP