Kinh tế Xây dựng - Giao thông

Dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế: Hoàn trả mặt bằng đón tết

Giám đốc Ban quản lý Dự án Cải thiện môi trường nước (DA CTMTN) TP. Huế Nguyễn Thanh Tuấn Anh khẳng định, không mở thêm điểm thi công mới...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP