Việt Nam đạt được thoả thuận về thuốc chữa viêm gan C giá rẻ

Một loại thuốc điều trị viêm gan C (thuốc phát minh) sẽ được cung cấp cho Việt Nam với giá thấp nhất, chỉ bằng 1% giá thuốc phát minh đang bán cho thị trường Mỹ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP