Bệnh không lây nhiễm chiếm 70% gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam

Hiện Việt Nam đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tật và tử vong ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP