Trao đổi kinh nghiệm điều trị, phục hồi chức năng với chuyên gia nước ngoài

Trước đó vào ngày 10 và 17/4, Đoàn đã tham quan giao lưu trao đổi kinh nghiệm chuyên môn điều trị PHCN cho trẻ khuyết tật tại BV PHCN tỉnh.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP