Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Rào cản từ công nghiệp hỗ trợ

Toàn tỉnh có trên 50 doanh nghiệp sản xuất hàng dệt may với khoảng 300 chuyền may, 500 ngàn cọc sợi; mỗi năm sản xuất trên 500 triệu sản phẩm.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP