Kinh tế Công nghiệp - TTCN

Đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng nhà trưng bày sản phẩm mây tre đan Bao La

Nhà trưng bày có diện tích 3.500m2, được xây dựng kiên cố bằng bê tông, cốt thép với nhiều hạng mục công trình

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP