Panama giữ kỷ lục về số lần bắt giữ các vụ vận chuyển và buôn bán ma túy trong năm 2017

Kết quả này có được là nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa các cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng như sự giúp đỡ từ “ các quốc gia thân thiện”.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP