ASEAN: Nhiều tiềm năng cho mạng xã hội thương mại điện tử

Theo định nghĩa của Scribd, mạng xã hội thương mại điện tử (S-commerce) về cơ bản sử dụng mạng truyền thông xã hội làm nền tảng cho các mục đích thương mại điện tử.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP