USAID và ADB hợp tác mở rộng thị trường năng lượng bền vững ở châu Á – Thái Bình Dương

Thỏa thuận hợp tác được ký kết bởi Giám đốc USAID phụ trách văn phòng châu Á Gloria Steele và Tổng Vụ trưởng Vụ chiến lược và chính sách ADB Tomoyuki Kimura tại Diễn đàn Năng lượng Sạch châu Á (ADB) tổ chức ở trụ sở ADB.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP