Ấn Độ đề xuất lệnh cấm sản xuất và nhập khẩu thuốc lá điện tử

Đề xuất về lệnh cấm được đưa ra vì lợi ích công cộng, àm theo Bộ Y tế nước này là cần thiết để đảm bảo thuốc lá điển tử không trở thành “bệnh dịch” đối với trẻ em và thanh thiếu niên.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP