“Biết thế đã không đi”

Chẳng mấy khi hội chị em thân tình từ Thanh Hóa xa xôi vào Huế chơi. Tuy không phải người Huế, nhưng cũng có “thâm niên” bám trụ mảnh đất Cố đô...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP