Xem xét đến ý kiến người dân khu vực

Cây phượng vàng tồn tại đã gần 30 năm nay trên ranh giới giữa số nhà 36 và 38 Nguyễn Huệ (phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) bị bão số 5 làm gãy đổ.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP