Chưa hoàn thổ mỏ cát Bãi Trằm: Người dân lo lắng

Đến cuối tháng 7/2019, đã quá thời hạn 7 tháng doanh nghiệp (DN) phải hoàn thổ mỏ cát Bãi Trằm theo quy định. Không những chưa thực hiện hoàn thổ, DN “bặt vô âm tín”, không thể liên hệ được.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP