Chuyển biến tích cực

Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP. Huế đã có nhiều sự chuyển biến tích cực.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP