04/04/2016 - 20:30

Cắt giảm triệt để việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành

TTH - Ngày 4/4, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh 2016.

Theo đó, chỉ tiêu đặt ra là thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, đối với các khoản chi thường xuyên khác, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương dự kiến giao cụ thể chỉ tiêu tiết kiệm cho các đơn vị trực thuộc như công tác phí, hội nghị, hội thảo, văn phòng phẩm. Rà soát để cắt giảm các dự án chưa thực sự cần thiết đầu tư, kinh phí tiết kiệm do đấu thầu theo quy định, kinh phí tiết kiệm được qua thẩm tra, thẩm định quyết toán... Cắt giảm triệt để việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của địa phương; Tăng cường quản lý đối với số phương tiện đi lại hiện có; xác định rõ số lượng phương tiện đi lại không đúng chế độ, vượt quá tiêu chuẩn từ đó có kế hoạch điều chuyển, sắp xếp lại.

Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, công sở. Giảm mạnh thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thời gian nộp thuế, thời gian nộp bảo hiểm bắt buộc; thời gian cấp phép xây dựng, thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

Hoàng Hải

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP