Trao 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trao 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường tiểu học, trung học cơ sở Phong Bình và Trường trung học cơ sở Phong Hiền.
Nâng cao vị thế của Hội Khuyến học

Sự đổi mới, cách tổ chức hoạt động ngày càng hiệu quả của Hội Khuyến học đã giúp tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Nâng cao vị thế của Hội Khuyến học
Trao 105 suất học bổng Khuyến học 2/10

Học bổng Khuyến học 2/10 nhằm khuyến khích mọi người tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của người Việt Nam, học để nâng cao trí tuệ, kiến thức, tư duy, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số.

Trao 105 suất học bổng Khuyến học 2 10
Return to top