Tiếp sức cho con em Quảng Điền

Tiếp sức cho con em Quảng Điền

Sự quan tâm của Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế là nguồn động viên tinh thần không nhỏ, để các em biết phía sau mình, ngoài cha mẹ, người thân còn có những người đồng hương sẵn sàng tiếp sức.
Nâng cao vị thế của Hội Khuyến học

Sự đổi mới, cách tổ chức hoạt động ngày càng hiệu quả của Hội Khuyến học đã giúp tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng trung tâm giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Nâng cao vị thế của Hội Khuyến học
Trao 105 suất học bổng Khuyến học 2/10

Học bổng Khuyến học 2/10 nhằm khuyến khích mọi người tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của người Việt Nam, học để nâng cao trí tuệ, kiến thức, tư duy, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số.

Trao 105 suất học bổng Khuyến học 2 10
Return to top