Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cán bộ y tế

Nâng cao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các cán bộ y tế

Nội dung huấn luyện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ tại trường và Bệnh viện Trường đại học Y - Dược.
Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, giảng dạy sinh học ở Việt Nam

Hội nghị đã đón nhận 180 bài báo, được chia thành 3 tiểu ban: Nghiên cứu cơ bản trong sinh học; Nghiên cứu ứng dụng sinh học phục vụ đời sống và phát triển xã hội; Nghiên cứu khoa học giáo dục và giảng dạy sinh học ở Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, giảng dạy sinh học ở Việt Nam
Return to top