Ngành tư pháp với lộ trình cụ thể trong chuyển đổi số

Ngành tư pháp với lộ trình cụ thể trong chuyển đổi số

Sở Tư pháp đã và đang có lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp đối với từng lĩnh vực, nhóm nhiệm vụ trong công tác chuyển đổi số...
Công nhận thêm 4 kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp

Viện trưởng Viện KSND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, với chức danh tư pháp mới được bổ nhiệm, các cá nhân mới được bổ nhiệm cần tiếp tục rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp...

Công nhận thêm 4 kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp
Hướng đến xã nông thôn mới thông minh

Xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) là 1 trong 6 xã của cả nước và là xã duy nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế được chọn tham gia mô hình thí điểm “Xã nông thôn mới thông minh” của toàn quốc trong Chương trình Chuyển đổi số...

Hướng đến xã nông thôn mới thông minh
Chuyển biến tích cực trong dịch vụ công trực tuyến

Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn tỉnh năm 2023 đạt 47,3%, tăng 22,3% so với năm 2022 và 28,3% so với năm 2021. DVCTT đang chuyển dần từ cán bộ hướng dẫn làm thay sang công dân tự làm.

Chuyển biến tích cực trong dịch vụ công trực tuyến
Nâng chất lượng, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cùng với những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 công tác triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử của TP. Huế cũng đạt được nhiều kết quả khả quan....

Nâng chất lượng, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Động lực cho phát triển

Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính nhằm thu hút đầu tư, UBND thị xã Hương Trà ban hành nhiều kế hoạch, giải pháp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên cập nhật, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính...

Động lực cho phát triển
Hương Xuân đột phá về cải cách hành chính

Với nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời đề ra nhiều giải pháp, phường Hương Xuân đã tạo được bước đột phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về công tác cải cách hành chính (CCHC) của thị xã Hương Trà trong năm 2023.

Hương Xuân đột phá về cải cách hành chính
Return to top