ClockThứ Tư, 15/11/2023 07:22
Hành trình xây dựng trường chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức 1:

Bám sát thực tiễn

TTH - Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, thực tiễn, sáng tạo, phát triển”, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh thực hiện đoàn kết, phát huy dân chủ để mở đường cho những cách làm sáng tạo; bám sát thực tiễn địa phương để đào tạo, huấn luyện cán bộ; tổng kết thúc đẩy đổi mới, phát triển, tạo được chuyển động mạnh mẽ trong sự trưởng thành của nhà trường.

130 cán bộ tham gia lớp trung cấp Lý luận chính trị Xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức IGần 90 cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận

Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn DDBQH tỉnh phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn mức 1, tại Hà Nội ngày 24/10/2023 

Trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước

Trong hành trình đổi mới để thực hiện sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần thiết thực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; bám sát vào định hướng của Trung ương, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự phối hợp của các ban, ngành, địa phương trong tỉnh, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã nỗ lực thi đua đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động của nhà trường. Trường đã trở thành trường chính trị đạt chuẩn mức 1 đầu tiên từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, và là trường thứ 7/63 trường chính trị được công nhận đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, vượt 1 năm so với mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Bám sát định hướng, phương châm phát triển, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã phát huy tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực, xác định giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn của nhà trường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ và đạt được những kết quả nổi bật.

Theo đó, nhà trường đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các thể chế về phát triển nhà trường bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của trường chính trị đạt chuẩn trong giai đoạn mới. Điều đó tạo cơ sở để xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, thực tiễn, sáng tạo, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã phát triển theo hướng đa dạng loại hình, quy mô đào tạo, bồi dưỡng. Nội dung chương trình được cải tiến, cập nhật theo hướng rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn, tạo được đột phá trong đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong 5 năm từ 2018 đến 2023 là 285 lớp, vượt kế hoạch so với cấp có thẩm quyền giao.

Trường chủ động xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng trình UBND tỉnh phê duyệt, như: “Khung chương trình và tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế”; “Tài liệu bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ trưởng, phó phòng UBND cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế”; “Tài liệu bồi dưỡng hội đồng nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021-2026”. Các chương trình bảo đảm tính cập nhật, tính thực tiễn, sát đối tượng người học, được học viên đánh giá cao. Nhà trường mở các lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung tại với tỷ lệ trung bình đạt 1/1.6, vượt chuẩn mức 2. Trường là một trong tám trường chính trị đang thúc đẩy hợp tác đào tạo quốc tế với nước bạn Lào.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm phát triển toàn diện. Kết quả nghiên cứu khoa học thể hiện qua thực hiện trong 5 năm gần đây. Đó là 5 đề tài, đề án cấp tỉnh; 6 hội thảo cấp bộ, cấp tỉnh;  22 nhiệm vụ khoa học cấp trường; phối hợp với nhà xuất bản có uy tín biên tập hơn 12 cuốn sách chuyên khảo, tham khảo hoặc kỷ yếu hội thảo khoa học; biên tập, phát hành 3 số thông tin “Lý luận và thực tiễn”/1năm; nâng cấp trang thông tin điện tử nhà trường; kịp thời định hướng thông tin, cung cấp những luận cứ khoa học, phục vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Xây dựng chất lượng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ

Xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn; đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhà trường đã chủ động từ sớm về việc tổ chức cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Hiện nay, trường có 25/27 giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, trong đó có 5 tiến sĩ, 5 nghiên cứu sinh; 100% giảng viên áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học hiện đại, tham gia thao giảng cấp khoa, cấp trường và đạt yêu cầu trở lên. Tại kỳ thi giảng viên giỏi toàn quốc lần thứ 7, thứ 8 có 2 giảng viên đạt loại xuất sắc và 2 giảng viên đạt loại giỏi, trong cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 1 và 2 trường đều có giải cao.

Công tác xây dựng văn hóa trường Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được nhà trường quan tâm toàn diện. Nhiều mô hình điển hình, có sức lan tỏa đến các trường trong khu vực và hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, như “Mô hình 4 phù hợp - đối tượng nào giáo án đó”; “Mô hình 4 sáng tạo, 1 lan tỏa - giờ “mô hình 3c và 1k,… đã khẳng định bước đi đúng đắn, sáng tạo của Nhà giảng mẫu ”, trường phấn đấu xây dựng trường chính trị chuẩn.

Theo đó, nhà trường đã sớm hoàn thành 55/55 chỉ tiêu, thuộc 6/6 nhóm tiêu chí của chuẩn mức 1 theo Quy định 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, trong đó có 18 chỉ tiêu vượt chuẩn. Các chỉ tiêu vượt chuẩn của nhà trường được khẳng định không những về số lượng mà còn vượt trội cả về chất lượng (có 5 chỉ tiêu vượt chuẩn về đội ngũ cán bộ, viên chức, 7 chỉ tiêu vượt chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng, 6 chỉ tiêu vượt chuẩn về nghiên cứu khoa học), xứng đáng là trường đạt chuẩn mức 1 trong nhóm dẫn đầu cả nước, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Vinh dự và tự hào về những kết quả đạt được, cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường càng có thêm niềm tin, động lực tiếp tục đoàn kết, thi đua, nỗ lực vượt bậc để kết quả đạt chuẩn mức 1 sẽ mang tính bền vững, dài hạn và duy trì là trường nằm trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước. Đồng thời là động lực để quyết tâm phấn đấu xây dựng nhà trường đạt chuẩn mức 2  trước năm 2030, xứng đáng là trường chính trị của thành phố trực thuộc Trung ương.

NGUYỄN THỊ CHÂU
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ nền kinh tế

Đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là thông điệp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 diễn ra ngày 20/2.

Đẩy mạnh tín dụng hỗ trợ nền kinh tế
Sôi động thị trường vàng trước ngày vía Thần Tài

Khác với mọi năm, người dân thường đợi đến ngày vía Thần Tài ( mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) mới “xuống tiền” mua sắm vàng để cầu may mắn, thì năm nay, nhiều người lựa chọn mua vàng từ sớm. Điều này tạo nên không khí nhộn nhịp ở các cửa hàng vàng sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Sôi động thị trường vàng trước ngày vía Thần Tài
Sôi động phiên giao dịch ngân hàng đầu năm

Phiên giao dịch ngân hàng đầu tiên sau những ngày nghỉ tết Nguyên đán 15/2 (mùng 6 Tết), ghi nhận không khí sôi động ở hầu hết các chi nhánh, phòng giao dịch tạo nên động lực trong thực hiện mục tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong năm 2024.

Sôi động phiên giao dịch ngân hàng đầu năm
Return to top