ClockThứ Sáu, 16/02/2024 10:30

Đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân

TTH - Công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC) trên địa bàn toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; qua đó, góp phần giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của công dân, đảm bảo an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyển biến tích cực trong dịch vụ công trực tuyến

Lãnh đạo UBND tỉnh luôn đảm bảo việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất 

Chủ động trong công tác tiếp công dân

Thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị với quyết tâm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, những năm qua, toàn tỉnh đẩy nhanh công tác lập, quản lý, chỉnh trang đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng. Việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện nhiều dự án trọng điểm; các dự án phát triển hạ tầng sản xuất, chỉnh trang đô thị, khắc phục, phòng, chống thiên tai… đã không tránh khỏi việc phát sinh nhiều KN, TC.

Với tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ, lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện cùng các sở, ngành xác định giải quyết KN, TC là nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống, nếu không ổn định được tình hình sẽ khó tập trung phát triển được kinh tế, thậm chí làm kìm hãm mọi sự phát triển và mọi việc đều phải đối phó và xử lý sự vụ. Do vậy, công tác TCD và giải quyết KN, TC luôn được lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo và nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Năm 2023, lãnh đạo UBND tỉnh và thủ trưởng các cấp, các ngành đã thực hiện công tác TCD thường xuyên và định kỳ với 5.339 lượt và 3.477 người; số đoàn đông người là 17 đoàn với 159 người. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc TCD tại Trụ sở TCD tỉnh 12 kỳ với 142 lượt/207 công dân.

Nét nổi bật trong công tác TCD là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo cấp huyện đã hoàn toàn chủ động, nhiều vụ việc được xử lý dứt điểm ngay tại buổi TCD hoặc trả lời thấu tình, đạt lý, công dân thực hiện rút đơn ngay hoặc thông qua công tác TCD đã giao cho cấp, ngành có liên quan tham mưu xử lý kịp thời. Ngoài lịch TCD định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh hàng tháng, UBND tỉnh đã phân công thêm các Phó Chủ tịch UBND tỉnh luân phiên TCD tại trụ sở TCD của tỉnh (năm 2023 các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 11 kỳ với 92 lượt/108 công dân). Việc phân công và tăng thêm thời lượng TCD của lãnh đạo UBND tỉnh góp phần tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, hạn chế đơn thư vượt cấp.

Tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên 90%

Năm 2023, các cấp đã tiếp nhận và xử lý 5.944 đơn. Tổng số đơn KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cấp, các ngành là 159 đơn; đã giải quyết 147 đơn, đạt tỷ lệ 92,45%. Trong đó, tỷ lệ giải quyết đơn KN đạt 92,97%; tỷ lệ giải quyết đơn TC đạt 90,32%.

Trong công tác giải quyết KN, TC, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh đối với các địa phương, đơn vị là luôn chủ động trong công tác đối thoại với công dân để giải quyết các vấn đề còn xung đột. Đây là một trong những giải pháp có hiệu quả, giúp cho việc giải quyết KN, TC từ chỗ bị động chuyển sang chủ động đối với một số trường hợp KN cụ thể. Nhờ đẩy mạnh công tác đối thoại, nhiều vụ việc đã được giải quyết thông qua công tác đối thoại, cụ thể là có 35/119 vụ việc đã được công dân rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục (tỷ lệ 29,4%).

UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tuyên truyền về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của tỉnh, những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm hạn chế những bức xúc của người dân dẫn đến KN, TC.

Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KN, TC, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo chú trọng tổ chức thi hành quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật. Trong năm, đã thực hiện xong 71/71 quyết định giải quyết KN phải thực hiện, đạt tỷ lệ 100%; đã thực hiện xong 20/21 kết luận nội dung TC phải thực hiện, đạt tỷ lệ 95,2%.

Nâng cao vai trò của người đứng đầu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương khẳng định, thông qua kết quả giải quyết KN, TC tạo được sự tin tưởng của công dân đối với pháp luật, đối với chính quyền, tạo sự đồng thuận của xã hội với cách thức xử lý những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Có được những kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quyết tâm của các đơn vị, địa phương, sự tham mưu đắc lực của các cơ quan chức năng, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác này.

Để làm tốt công tác TCD, giải quyết KN, TC tốt hơn trong thời gian đến, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương, trước hết cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác TCD, giải quyết KN, TC, nhất là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền, của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền.

Song song với đó là thực hiện nghiêm túc việc TCD định kỳ, đột xuất; gắn việc TCD với giải quyết KN, TC. Trong quá trình giải quyết các vụ KN, TC cần phải tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, đẩy mạnh công tác đối thoại, gặp gỡ sẽ giữ được hòa khí, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiết kiệm được công sức và tiền của của Nhà nước và Nhân dân.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Return to top