ClockThứ Sáu, 05/04/2024 18:59

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.VN - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 4 / 4 / 2024 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong các chỉ số thành phần của Bộ Chỉ số đánh giá DTI có yêu cầu các sở ngành đăng ký và phối hợp triển khai tối thiểu 1 dịch vụ có liên quan đến người dân và doanh nghiệp được tích hợp trên Hue-S
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh ban hành "Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế".

Việc xây dựng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Bộ chỉ số chuyển đổi số của tỉnh, viết tắt trong tiếng Anh là Hue DTI) nhằm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm tình hình để chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua đó, yêu cầu bám sát nội dung chương trình chuyển đổi số của tỉnh và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Có tính nhất quán về chu kỳ đánh giá và dữ liệu, số liệu để phục vụ đánh giá; tăng cường thu thập dữ liệu sẵn có từ các nền tảng do cơ quan nhà nước quản lý để phục vụ đánh giá; có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn; hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, cập nhật liên tục về kết quả triển khai chuyển đôi số của các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Sử dụng hệ thống phần mềm hỗ trợ thu thập và tính toán DTI để phục vụ cho việc tính toán, cập nhật DTI (sau đây gọi tắt là ứng dụng); đáp ứng tính thực tiễn, khả thi trong áp dụng, triển khai.

Theo đó, cấu trúc, thang điểm Bộ chỉ số đánh giá DTI của các sở, ban, ngành gồm thông tin chung và Chỉ số đánh giá với 9 chỉ số chính và 34 chỉ số thành phần; riêng cấp huyện là 53 chỉ số thành phần; cấp xã là 50 chỉ số thành phần. Cụ thể, 9 chỉ số chính là về nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và đô thị thông minh.

Đơn vị chủ trì Bộ chỉ số đánh giá DTI đối với cấp sở, ban, ngành và cấp huyện do Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì triển khai; với cấp xã do UBND cấp huyện tương ứng thực hiện.

LIÊN MINH
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo

Với mục tiêu hỗ trợ cho người nghèo tiếp cận thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong giảm nghèo, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chính sách hỗ trợ phương tiện nghe nhìn phục vụ tiếp cận thông tin với mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ.

Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo
Đào tạo kỹ năng quản trị quan hệ khách hàng

Ngày 14/5, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) tổ chức lớp đào tạo kỹ năng quản trị quan hệ khách hàng. Chương trình đào tạo thu hút sự tham gia của hơn 60 học viên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đào tạo kỹ năng quản trị quan hệ khách hàng

TIN MỚI

Return to top