ClockThứ Tư, 18/10/2023 11:52
Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2023)

Không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra

TTH - 2023 là năm tập trung triển khai đồng bộ, nhanh các nghị quyết (NQ) của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy nhằm sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là mục tiêu, nỗ lực quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh. Vì vậy, công tác văn phòng cấp ủy cũng phải có những đổi mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Tập trung xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng chuyên nghiệp

 Văn phòng Tỉnh ủy trong ngày kết nạp đảng viên. Ảnh Anh Phong

Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo

Với tinh thần tham mưu trí tuệ, phục vụ văn minh, Văn phòng Tỉnh ủy luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài thực hiện tốt việc tham mưu, phối hợp để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đội ngũ làm công tác văn phòng luôn giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc theo chương trình đề ra và các vấn đề cấp bách, đột xuất phát sinh.

Chủ động nghiên cứu, phối hợp các ban, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu thẩm định các đề án, báo cáo và nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, 12 theo hướng nâng cao chất lượng đề án, tờ trình; dành thời gian để tập trung bàn những vấn đề lớn, trọng tâm; xây dựng các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngắn gọn, đầy đủ, rõ người, rõ việc, xác định thời gian hoàn thành gắn với trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra, khảo sát và thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy qua làm việc với 141/141 đảng ủy xã, phường, thị trấn về tình hình triển khai, thực hiện các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVI; về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, về công tác dân vận cơ sở; giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp; giải phóng mặt bằng, xúc tiến đầu tư; các vụ việc liên quan an ninh tôn giáo, an ninh chính trị; tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình triển khai, thực hiện các NQ, kết luận, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của các đảng bộ trực thuộc, các đảng đoàn, ban cán sự đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; tham mưu ban hành các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban hành các quy trình mẫu trong công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.

Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin được nâng cao, nổi bật là việc tham mưu, giải quyết công việc trên môi trường mạng thông qua phần mềm Quản lý văn bản điều hành kết nối liên thông văn bản giữa cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước (văn bản không mật); phần mềm phòng họp không giấy tờ; các phần mềm ứng dụng tích hợp trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy; góp phần cải cách hành chính trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Giỏi một việc, biết nhiều việc

Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ trong tình hình mới, Văn phòng Tỉnh ủy xác định, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi NQ 54 của Bộ Chính trị, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XVI; tiếp tục theo dõi, tham mưu tổng hợp, kiến nghị, đề xuất đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương về một số vấn đề nổi lên ở cơ sở qua các buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các đảng ủy xã, phường, thị trấn thời gian qua.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo phương châm “Làm việc theo kế hoạch, giải quyết công việc theo quy trình, điều hành theo quy chế”; giỏi một việc, biết nhiều việc, giỏi kỹ năng hành chính. Thực hiện nguyên tắc “Một việc chỉ giao cho một người/một tổ chức. Một người/một tổ chức được giao nhiều việc”...

Sử dụng các phần mềm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan Đảng; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 27 của Ban Bí thư; thực hiện có hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản điều hành đến các tổ chức chính trị - xã hội, các đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của bao thế hệ làm công tác văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Cấp ủy hôm nay không ngừng rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu hoàn thành thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy giao.

Lưu Đức Hoàn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top