Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

10/10/2021 - 16:45

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021

TTH.VN - Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế, số tài khoản: 3761.0.3012543.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế...

Những năm qua, hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Từ nguồn Quỹ vận động được và các nguồn hỗ trợ khác, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ con em hộ nghèo vượt khó học giỏi và bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, chăm lo Tết cho người nghèo… góp phần thực hiện chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay tình hình kinh tế - xã hội ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn khó khăn, đặc biệt là sau đợt bùng phát đại dịch Covid-19, dịch bệnh đã và đang gây ra nhiều thiệt hại, làm ảnh hưởng đến mọi thành phần trong xã hội, trong đó người nghèo, những người vốn đã gặp khó khăn trong cuộc sống, nay lại gặp nhiều khó khăn hơn. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chiếm 3,45% với 10.871 hộ nghèo, trong đó, nhiều hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở và rất nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần sự quan tâm giúp đỡ.

Để vươn lên thoát nghèo bền vững, ngoài sự phấn đấu vượt khó của từng hộ gia đình, đồng bào nghèo rất cần sự hỗ trợ của cấp ủy, Chính quyền, MTTQ và các Tổ chức thành viên, sự chung tay của cộng đồng và xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là rất cần thiết. Những tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp đó vừa là động lực to lớn về mặt tinh thần, vừa tạo điều kiện để người nghèo có được một mái ấm khang trang hơn thông qua chương trình xây dựng Nhà đại đoàn kết hoặc hỗ trợ nguồn vốn sản xuất, tạo việc làm để người nghèo có thu nhập ổn định, hoặc thông qua các hình thức hỗ trợ khác.

Mặc dù dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất kinh doanh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song, với tinh thần “tương thân, tương ái”, đoàn kết các dân tộc, nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” nhằm chung tay, giúp đỡ cho người nghèo trong tỉnh vươn lên ổn định cuộc sống, chung sức, chung lòng cùng toàn tỉnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Thừa Thiên Huế, số tài khoản: 3761.0.3012543.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế; hoặc trực tiếp qua Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, địa chỉ: 47 Hai Bà Trưng - Thành phố Huế, điện thoại: (0234).3848200 - (0234).3820386.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH – TRƯỞNG BAN

Nguyễn Nam Tiến

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP