11/10/2016 - 21:20

Hương Thủy soát xét công tác 9 tháng đầu năm

TTH - Sáng 11/10, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ 6 mở rộng để soát xét, đánh giá trên các mặt công tác trong 9 tháng đầu năm và tiếp tục đề ra giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng còn lại.

Chín tháng đầu năm, giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Hương Thủy thực hiện là 11.750 tỷ đồng; đạt 74,34% kế hoạch và tăng 11,93% so với cùng kỳ năm 2015. Cả 3 lĩnh vực, gồm: sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp đều tăng; trong đó, tăng nhiều nhất là lĩnh vực dịch vụ, 15,38%. Tổng thu ngân sách đạt 395,24 tỷ đồng, đạt 93,26%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực công tác Đảng, thị xã Hương Thủy kết nạp được 113 đảng viên mới; kỷ luật 13 trường hợp (tăng 10 trường hợp so với cùng kỳ), trong đó cách chức bí thư chi bộ 1 trường hợp và khai trừ 1 trường hợp…

Tại hội nghị lần này, Thị ủy Hương Thủy kết hợp lấy phiếu giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã, giai đoạn 2020 - 2025.

ĐỒNG VĂN

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP