ClockThứ Ba, 26/09/2023 10:57

Vai trò của Đảng trong kinh tế tập thể - Kỳ 1: Nơi nào tổ chức Đảng mạnh thì hợp tác xã mạnh

TTH - Xây dựng và phát triển Đảng trong kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác tác (HTX) là điều kiện tiên quyết trong định hướng rõ ràng, đúng đắn để thúc đẩy kinh tế HTX ngày càng phát triển, đúng hướng trong giai đoạn hiện nay.
Nông sản vùng cao 

Thực tiễn cho thấy, HTX nào được các cấp ủy Đảng quan tâm, hoặc có tổ chức Đảng vững mạnh thì hoạt động của HTX đó phát triển đúng hướng, mang lại hiệu quả.

Khi hợp tác xã có chi bộ

Thời gian đầu, mô hình hoạt động của HTX Nông nghiệp Hương Thọ (TP. Huế) chủ yếu là nơi tập hợp, phục vụ xã viên trong sản xuất nông nghiệp. Nhận thấy cần phải có sự định hướng, lãnh, chỉ đạo hoạt động của HTX dần đi vào thực chất, đúng chức năng, nhiệm vụ, năm 2007 được sự quan tâm của Đảng ủy và chính quyền địa phương, Chi bộ HTX Nông nghiệp Hương Thọ được thành lập với 6 đảng viên, chủ yếu nằm trong bộ máy lãnh đạo HTX.

Tranh trà, bưởi Hương Thọ cho hiệu quả kinh tế cao

Việc hình thành chi bộ đã phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong chỉ đạo, định hướng, cũng như đề ra các giải pháp, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) của HTX sát với tình hình thực tế. Từ đó, giúp HTX mạnh dạn đổi mới, huy động thành viên tham gia góp vốn để mở rộng sản xuất, cải thiện thu nhập cho thành viên; nhất là sau khi chuyển đổi mô hình theo Luật HTX năm 2012 đã tạo điều kiện cho HTX mở rộng kinh doanh các lĩnh vực dịch vụ, phục vụ cho phát triển nông nghiệp của các thành viên và bà con nhân dân.

Đội ngũ cán bộ trong Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc HTX Nông nghiệp Hương Thọ dần thay đổi cách nghĩ, cách làm, trong đó vai trò của chi bộ rất quan trọng, với mục tiêu cao nhất đưa HTX đổi mới, phát triển, mở rộng ngành nghề kinh doanh, tập hợp thành viên góp vốn để đầu tư, mang lại lợi nhuận. Từ đó, tạo sự tin tưởng cho thành viên, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Hương Thọ (TP. Huế) Nguyễn Hải Trường (nguyên Bí thư Chi bộ HTX Nông nghiệp Hương Thọ) chia sẻ: Để phát huy vai trò của chi bộ là hạt nhân chính trị tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD của HTX, năm 2017, Đảng ủy xã Hương Thọ phân công Phó Chủ tịch UBND xã về tham gia sinh hoạt chi bộ và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ HTX Nông nghiệp Hương Thọ. Từ 2019 đến nay, Đảng ủy phân công Chủ tịch UBND xã giữ chức vụ Bí thư Chi bộ HTX với mục đích tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ. Đồng thời, định hướng phát triển, mở rộng loại hình kinh doanh, kết nối, hướng dẫn, tranh thủ sự ủng hộ của các ban, ngành trong phát triển HTX.

Nông sản an toàn 

Bộ máy hoạt động của HTX qua các kỳ đại hội được thay đổi theo hướng trẻ hóa trong HĐQT và ban giám đốc, trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp, có năng lực, trách nhiệm, nhiệt huyết. Tập thể cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể trong việc lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Nhiều dịch vụ mở rộng có hiệu quả, việc liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn Quế Lâm được phát triển. HTX mở rộng kinh doanh và hoạt động 7 loại hình, ngành nghề dịch vụ phục vụ cho phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã Hương Thọ và các địa phương lân cận. Doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân khoảng 3,5 tỷ đồng/năm, lợi nhuận đạt 300-400 triệu/năm, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho thành viên.

Với năng lực và kết quả hoạt động thời gian qua, HTX được UBND tỉnh chọn là một trong năm HTX của tỉnh thực hiện đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 – 2025. Đây là điều kiện thuận lợi để HTX mở rộng và tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD, song cũng là thách thức đối với chi bộ cũng như HTX trong lãnh đạo, điều hành hoạt động đáp ứng được sự tin tưởng của tỉnh cũng như thành viên.

Chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) phường Thủy Dương (TX. Hương Thủy) cũng là một trong những điển hình trong điều hành phát triển kinh tế tập thể. Chi bộ gồm có 6 đảng viên, Bí thư Chi bộ đồng thời là Chủ tịch HĐQT đã lãnh đạo Quỹ TDND phường Thủy Dương hoạt động dịch vụ hiệu quả, được Ngân hàng Nhà nước tỉnh xếp hạng là một trong những Quỹ TDND hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Khẳng định vai trò hạt nhân

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho rằng, vai trò của tổ chức đảng được thể hiện rõ trong việc tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, dịch vụ của HTX. Hàng năm, các chi bộ đều ban hành nghị quyết lãnh đạo hoạt động SXKD và các mặt công tác khác phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các chi bộ lãnh đạo đảng viên lấy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tăng năng suất lao động, đạt hiệu quả SXKD, dịch vụ và hiệu quả công tác làm phương hướng và mục tiêu phấn đấu cụ thể của từng đảng viên.

Những năm qua, kinh tế tập thể của tỉnh, mà nòng cốt là HTX đã có sự phát triển về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 310 HTX hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực, ngành nghề với hơn 170 ngàn thành viên, số HTX có tổ chức Đảng là 47 đơn vị, với 259 đảng viên. Trong số 47 tổ chức Đảng này có 43 chi bộ trong HTX nông nghiệp, 4 chi bộ trong các Quỹ TDND.

Qua khảo sát, nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của các chi bộ trong các HTX, Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh, đa số các tổ chức Đảng hoạt động hiệu quả, giữ được vai trò là hạt nhân chính trị. Trong tổng số 259 đảng viên thì có 39 đảng viên đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt như chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX, giám đốc quỹ TDND, là thành viên trong HĐQT, ban giám đốc và ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Hùng đánh giá, với tinh thần trách nhiệm cao, nhất là các đảng viên nòng cốt giữ vai trò là chủ tịch HĐQT, giám đốc HTX, giám đốc quỹ TDND đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động SXKD, dịch vụ của đơn vị hiệu quả, chất lượng hơn. Các tổ chức Đảng đã xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của cấp ủy đảng và của từng đảng viên.

Đối với những HTX có tổ chức Đảng, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được kịp thời, nghiêm túc và sâu rộng. Vì vậy, cán bộ, thành viên, người lao động nhận thức đúng đắn về đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung và các chủ trương, chính sách của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế tập thể, HTX nói riêng. Từ đó, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc quản lý và phát triển HTX, giữ được sự đoàn kết, đồng thuận trong HTX.

Cùng với lãnh đạo thực hiện hiệu quả hoạt động SXKD, dịch vụ, các chi bộ còn quan tâm đến phát triển đảng, số lượng đảng viên tăng lên qua các năm. Công tác xây dựng đảng được tăng cường, các cấp ủy chi bộ chú trọng công tác kiểm tra, giảm sát đảng viên trong chi bộ để kịp thời ngăn ngừa đảng viên mắc khuyết điểm, vi phạm. Qua đó, chất lượng hoạt động của các chi bộ ngày càng nâng cao. Qua tổng hợp số liệu từ Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Huế hằng năm có trên 85% các chi bộ HTX được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ.

(còn tiếp)

 

Bài, ảnh: Hoàng Triều - Bá Trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vai trò mới của các hợp tác xã nông nghiệp

Hiện nay, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các ngành nghề. Các HTX thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy vai trò kết nối với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm.

Vai trò mới của các hợp tác xã nông nghiệp
ASEAN đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ thúc đẩy hoà bình khu vực

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa được Viện Tầm nhìn châu Á (AVI) và Tổ chức Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Campuchia khen ngợi vì vai trò quan trọng của hiệp hội trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế, hoà bình khu vực, cũng như gia tăng hiểu biết và mức độ tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên.

ASEAN đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ thúc đẩy hoà bình khu vực

TIN MỚI

Return to top