Giáo dục Tin tức giáo dục

25/11/2016 - 09:20

Trường ĐH phải hoàn thành kiểm định chất lượng vào cuối năm 2018

Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về công tác kiểm định chất lượng giáo dục ĐH diễn ra cuối tháng 10 vừa qua.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trong giờ thực hành

Theo đó, bộ khuyến khích các trường chủ động, tự nguyện tham gia kiểm định nhằm minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng và xây dựng thương hiệu của trường. Bên cạnh việc xác định rõ quyền lợi với các trường đạt chuẩn kiểm định thì sẽ chế tài cụ thể đối với trường không tham gia hoặc không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Kết quả kiểm định phải được công bố công khai, trên cơ sở đó Bộ sẽ xem xét và lựa chọn khoảng 15-20 trường trọng điểm để tăng cường đầu tư.

Cũng theo kết luận này, để tăng cường cả số lượng và chất lượng đội ngũ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục, các cơ sở đào tạo kiểm định viên phải rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm tạo ra kiểm định viên có đầy đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất và bản lĩnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường năng lực cho các đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng bên trong của các cơ sở giáo dục ĐH.

Trước đó, kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục ĐH cuối tháng 8 cũng nêu rõ, các trường trực thuộc Bộ GD-ĐT, trường trọng điểm, trường thí điểm tự chủ và tự chủ, trường xây dựng thành trường xuất sắc cần hoàn thành việc kiểm định chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn định hướng chuẩn AUN-QA (bộ tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Mạng lưới các trường ĐH ASEAN) trước ngày 31/7/2017.

Cũng theo kết luận này, các trường đã được đánh giá ngoài hoặc được công nhận theo bộ tiểu chuẩn hiện hành, đã đăng ký đánh giá với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và có báo cáo tự đánh giá được chấp nhận để đánh giá ngoài, sau khi hoàn thành bộ tiểu chuẩn hiện hành sẽ được đánh giá bổ sung theo các tiêu chí AUN-QA và hoàn thành trước 31/7/2017.

Còn các trường chưa đăng ký đánh giá với tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hoặc đã đăng ký nhưng báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn hiện hành chưa đạt yêu cầu để đánh giá ngoài, cần chuẩn bị lại báo cáo tự đánh giá và sẽ được kiểm định theo bộ tiêu chuẩn định hướng AUN-QA và hoàn thành trước ngày 31/12/2018.

Theo thanhnien.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP