31/10/2023 07:00

Bản tin An ninh - Cuộc sống 31/10

Thời gian qua, chính quyền các địa phương chú trọng đến công tác lập lại trật tự đô thị, nhiều đợt ra quân nhằm chấn chỉnh để tạo cảm nhận tốt cho du khách. Dù vậy, đối với người vi phạm, khi bị lập biên bản, họ lại lý giải bằng hai chữ… mưu sinh.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận