11/06/2024 07:00

Bản tin An ninh - Cuộc sống ngày 11/6

Thực trạng dây điện, dây cáp quang viễn thông… chằng chịt các tuyến đường trên thành phố Huế, nguy cơ gây cháy nổ, mất an toàn... cần có những giải pháp đồng bộ.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận