12/03/2024 07:00

Bản tin An ninh - Cuộc sống ngày 12/3

Hành trình 2 năm trong quân ngũ sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng quân đội sẽ là một trường học lớn để rèn luyện cho các chiến sĩ trưởng thành, có lối sống kỹ luật và ý chí, bản lĩnh của người quân nhân cách mạng.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận