19/03/2024 07:00

Bản tin An ninh - Cuộc sống ngày 19/3

Với nhiều ưu điểm, nhu cầu sử dụng camera an ninh ngày càng được nhiều hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng. Qua đó, tạo thuận lợi cho quản lý công việc kinh doanh và hạn chế tối đa các đối tượng trộm cắp vặt.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận