02/04/2024 07:00

Bản tin An ninh - Cuộc sống ngày 2/4

Nhu cầu được học nghề, tìm việc làm ổn định được nhiều thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự quan tâm, cùng chính sách ưu đãi của Nhà nước về hỗ trợ phí học nghề, chi phí ăn ở, đi lại.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận