25/06/2024 07:00

Bản tin An ninh - Cuộc sống ngày 25/6

Với mục tiêu xây dựng một xã hội được quản lý bằng hệ thống pháp luật hoàn thiện, có đủ luật pháp cho quá trình hội nhập, việc sửa đổi, bổ sung các dự án luật phù hợp theo xu thế của thời đại là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
ĐÁNH GIÁ
4
  Ý kiến bình luận