07/05/2024 07:00

Bản tin An ninh - Cuộc sống ngày 7/5

Với sự nhạy bén, khéo léo, tiểu thương chợ Đông Ba đã và đang năng động đầu tư kinh doanh để cải thiện kinh tế, góp phần xây dựng hình ảnh ngôi chợ truyền thống lâu đời của Huế.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận