25/02/2023 07:30

Bản tin kinh tế 25/2: Xây trường học cho con em công nhân

Có một nơi làm việc ổn định, lại có trường học cho con em là nhu cầu giản dị và cấp thiết đối với mỗi công nhân lao động để an tâm lao động, sản xuất.

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận