08/04/2023 07:00

Bản tin Kinh tế ngày 8/4

Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, tay nghề, tác phong và kỷ luật cho người lao động không chỉ đáp ứng đơn hàng tuyển dụng, tạo uy tín với các doanh nghiệp mà còn thu hút doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư tại địa phương.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận