15/06/2024 07:00

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 15/6

Phát triển đô thị ven biển là một trong những hướng đi quan trọng được tỉnh ưu tiên lựa chọn. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, kết nối giao thông thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ, nhất là hệ thống đường ven biển, các đô thị dọc đầm phá Tam Giang – Cầu Hai.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận