16/03/2024 07:00

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 16/3

Thực tế cho thấy, những đội tàu có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, bảo quản đông lạnh, hoặc đầu tư hầm bảo quản công nghệ hiện đại... sẽ góp phần tăng số lượng lẫn chất lượng sản phẩm trên tàu đánh bắt xa bờ.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận