17/02/2024 07:00

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 17/2

Theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2024, Thừa Thiên Huế được phân bổ gần 6.258 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương là 4.342 tỷ đồng. Với việc ưu tiên tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm, kỳ vọng đầu tư công tiếp tục tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong năm nay.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận