23/03/2024 07:00

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 23/3

Để phát triển giao thông xanh, Viện Nghiên cứu phát triển Thừa Thiên Huế đã đề xuất một số giải pháp như: Quy hoạch giao thông theo hướng lồng ghép giao thông điện, giao thông xanh vào quy hoạch chung, quy hoạch đô thị của tỉnh và thành phố Huế; thí điểm một số điểm đặt trạm sạc ban đầu để đánh giá hiệu quả, sau đó nhân rộng và xây dựng quy chế phù hợp; có chính sách hỗ trợ nghiên cứu và phát triển hạ tầng giao thông điện nói chung và trong ngành giao vận nói riêng.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận