04/05/2024 07:00

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 4/5

Với sự hỗ trợ, ươm tạo từ Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế, nhiều sản phẩm truyền thống địa phương được nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất, thêm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận