13/02/2024 14:00

Bản tin thời sự tết ngày 13/2

Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ của Việt Nam đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bộ bài tới của Huế là căn cứ để làm các bộ thẻ bài chòi ở các tỉnh Trung bộ.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận