23/05/2024 14:00

Bản tin Văn hóa du lịch ngày 23/5

Trong khuôn khổ Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 (diễn ra từ ngày 7-12/6), chương trình khai mạc lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Điện Kiến Trung – một trong những cung điện quan trọng trong hệ thống các cung điện của triều Nguyễn.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận