17/12/2023 08:33

Cơ hội từ Tuần lễ Chuyển đổi số

Với chủ đề “Kiến tạo Dữ liệu số - thúc đẩy liên kết vùng”, Tuần lễ Chuyển đổi số Huế 2023 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trong công tác chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội cùa Huế nói riêng và toàn vùng kinh tế miền Trung nói chung.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận