12/11/2023 07:18

Cải cách hành chính nhìn từ Hương Thủy

Với những chuyển biến rõ nét từ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…, những địa phương trên địa bàn TX. Hương Thủy đã và đang cho thấy tín hiệu tích cực trong việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận