11/05/2024 18:33

Cần đưa ra các cảnh báo thiên tai cụ thể, sát thực

Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, do chúng ta có những dự báo khá sát tình hình thiên tai, sự cố nên công tác ứng phó, cứu nạn cũng đã hiệu quả hơn. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại có thể giải quyết để hạn chế thiết hại vẫn chưa được xứ lý hiệu quả.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận