06/03/2024 10:42

Đại học Huế mở thêm nhiều ngành đào tạo mới

Việc kịp thời mở ngành đào tạo mới, phù hợp với xu hướng phát triển là giải pháp để bù đắp cho những ngành tuyển sinh khó. Điều này cũng thể hiện sự chủ động về đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Huế.
ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận